images/looogo.png

لوازم منزل


  • ارائه لوازم برقی، چوبی و ظروف نو و دست دوم تمیز و قابل استفاده  • درسال گذشته بطور پیوسته درخواست زیادی لوازم منزل از طرف مددجویان داشتیم که تنها قادر به تامین 55 مورد از آن شدیم.

    نیکوکار گرامی شما میتوانید اجناس مازاد منزل خود یا لوازمی که قابل استفاده و قصد تعویض دارید را به موسسه اهداء نمایید تا به دست نیازمندان برسد.

    Top